Installera rätt!

Att installera en eldstad är inget ”gör det själv- jobb”. En felaktigt installerad eldstad kan leda till att värmen från eldstaden överförs till andra delar av byggnaden som inte tål uppvärmning med en brand som följd. Se därför till att du anlitar ett riktigt proffs som kan just den anläggningen som du vill installera. Det är viktigt att tillverkarens instruktioner följs till punkt och pricka. Din återförsäljare kan i regel förse dig med en duktig installatör som är expert på just den anläggning du har köpt. Glöm inte att det ytterst är du själv som är ansvarig för att din eldstad installeras på ett korrekt sätt.

Innan du installerar din eldstad i din bostad ska du anmäla detta till din kommun. Vanligtvis är det den förvaltning inom kommunen som hanterar bygglovsfrågor som du ska kontakta. Räkna med att din kommun behöver några veckor på sig för att handlägga ditt ärende. Syftet med anmälan är att kommunen vill försäkra sig om att installationen sker på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till husets utformning och omgivningen runt om huset. Ett viktigt instrument för kommunen i detta avseende är installationsbesiktningen. En installationsbesiktning är en kontroll som ska genomföras av en oberoende sakkunnig när installationen är genomförd. Syftet med besiktningen är att säkerställa att eldstaden är korrekt installerad och kommunen vill i regel se ett protokoll från installationsbesiktningen. Du är själv ansvarig för att en installationsbesiktning genomförs och måste därför anlita någon som kan genomföra den. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, har tagit fram något som kallas ”SSR-Godkänd Besiktning” och som kan betraktas som någon slags certifiering eller kvalitetsstämpel. Genom att välja någon som är ansluten till ”SSR-Godkänd Besiktning” vet du att besiktningen genomförs på ett standardiserat sätt och att den alltid innehåller vissa moment. Har du frågor kring installationsbesiktningen kan du alltid vända dig till din kommunala sotare med dina frågor.